Huawei P10 Lite Review

June 27, 2017 | Amy Davies |

Huawei P10 Lite Product Images

Huawei P10 Lite

Rear of the Huawei P10 Lite

 
Huawei P10 Lite

Front of the Huawei P10 Lite

 
Huawei P10 Lite

Front of the Huawei P10 Lite / Image Displayed

 
Huawei P10 Lite

Front of the Huawei P10 Lite / Camera Mode

 
Huawei P10 Lite

Front of the Huawei P10 Lite / Camera Mode

 
Huawei P10 Lite

Front of the Huawei P10 Lite / Settings

 
Huawei P10 Lite

Front of the Huawei P10 Lite

 
Huawei P10 Lite

Front of the Huawei P10 Lite

 
Huawei P10 Lite

Side of the Huawei P10 Lite

 
Huawei P10 Lite

Front of the Huawei P10 Lite

 
Huawei P10 Lite

Front of the Huawei P10 Lite