Nikon 1 J1 Review

October 18, 2011 | Mark Goldstein |

Nikon 1 J1 Product Images

Nikon 1 J1

Front of the Camera / Lens Removed

 
Nikon 1 J1

Isometric View

 
Nikon 1 J1

Isometric View

 
Nikon 1 J1

Isometric View / 10mm Lens

 
Nikon 1 J1

Isometric View / 10mm Lens

 
Nikon 1 J1

Isometric View / 10-30mm Lens

 
Nikon 1 J1

Isometric View / 10-30mm Lens

 
Nikon 1 J1

Isometric View / 30-110mm Lens

 
Nikon 1 J1

Isometric View / 30-110mm Lens

 

Nikon 1 J1

Front of the Camera / Pop-up Flash

 
Nikon 1 J1

Isometric View / Pop-up Flash

 
Nikon 1 J1

Isometric View / Pop-up Flash

 
Nikon 1 J1

Rear of the Camera

 
Nikon 1 J1

Rear of the Camera / Image Displayed

 
Nikon 1 J1

Rear of the Camera / Turned On

 
Nikon 1 J1

Rear of the Camera / Main Menu

 
Nikon 1 J1

Rear of the Camera / Continuous Mode

 
Nikon 1 J1

Rear of the Camera / Motion Snapshot Mode

 
Nikon 1 J1

Rear of the Camera / Motion Snapshot Mode

 
Nikon 1 J1

Top of the Camera

 
Nikon 1 J1

Bottom of the Camera

 
Nikon 1 J1

Side of the Camera

 
Nikon 1 J1

Side of the Camera

 
Nikon 1 J1

Front of the Camera

 
Nikon 1 J1

Front of the Camera

 
Nikon 1 J1

Memory Card Slot

 
Nikon 1 J1
Battery Compartment
 
Nikon 1 J1

Nikon 1 J1 + Nikon 1 J1

 
Nikon 1 J1

Nikon 1 J1 + Nikon 1 J1

 
Nikon 1 J1

Nikon 1 J1 + Nikon 1 J1

 
Nikon 1 J1

Nikon 1 J1 + Nikon 1 J1

 
Nikon 1 J1

Nikon 1 J1 + Nikon 1 J1

 
Nikon 1 J1

Nikon 1 J1 + Nikon 1 J1