Nikon 1 J4 Review

July 11, 2014 | Mark Goldstein |

Nikon 1 J4 Product Images

Nikon 1 J4

Front of the Nikon 1 J4 / Lens Removed

 
Nikon 1 J4

Front of the Nikon 1 J4 / Lens Fitted

 
Nikon 1 J4

Front of the Nikon 1 J4 / Lens Extended

 
Nikon 1 J4

Front of the Nikon 1 J4 / Flash Raised

 
Nikon 1 J4

Side of the Nikon 1 J4

 
Nikon 1 J4

Side of the Nikon 1 J4

 
Nikon 1 J4

Side of the Nikon 1 J4

 
Nikon 1 J4

Side of the Nikon 1 J4

 
Nikon 1 J4

Side of the Nikon 1 J4

 

Nikon 1 J4

Side of the Nikon 1 J4

 
Nikon 1 J4

Rear of the Nikon 1 J4

 
Nikon 1 J4

Rear of the Nikon 1 J4 / Image Displayed

 
Nikon 1 J4

Rear of the Nikon 1 J4 / Turned On

 
Nikon 1 J4

Rear of the Nikon 1 J4 / Main Menu

 
Nikon 1 J4

Rear of the Nikon 1 J4 / Main Menu

 
Nikon 1 J4

Rear of the Nikon 1 J4 / F Menu

 
Nikon 1 J4

Top of the Nikon 1 J4

 
Nikon 1 J4

Bottom of the Nikon 1 J4

 
Nikon 1 J4

Side of the Nikon 1 J4

 
Nikon 1 J4

Side of the Nikon 1 J4

 
Nikon 1 J4

Front of the Nikon 1 J4

 
Nikon 1 J4

Front of the Nikon 1 J4

 
Nikon 1 J4

Memory Card Slot

 
Nikon 1 J4

Battery Compartment