Samsung Galaxy K Zoom Review

November 13, 2014 | Mark Goldstein |

Product Images

Samsung Galaxy K Zoom

Front of the Samsung Galaxy K Zoom

 
Samsung Galaxy K Zoom

Front of the Samsung Galaxy K Zoom / Turned On

 
Samsung Galaxy K Zoom

Front of the Samsung Galaxy K Zoom / Zoomed Out

 
Samsung Galaxy K Zoom

Side of the Samsung Galaxy K Zoom

 
Samsung Galaxy K Zoom

Side of the Samsung Galaxy K Zoom

 
Samsung Galaxy K Zoom

Side of the Samsung Galaxy K Zoom

 
Samsung Galaxy K Zoom

Side of the Samsung Galaxy K Zoom

 
Samsung Galaxy K Zoom

Rear of the Samsung Galaxy K Zoom / Image Displayed

 
Samsung Galaxy K Zoom

Rear of the Samsung Galaxy K Zoom / Turned On

 

Samsung Galaxy K Zoom

Rear of the Samsung Galaxy K Zoom / Shooting Modes

 
Samsung Galaxy K Zoom

Rear of the Samsung Galaxy K Zoom / Main Menu

 
Samsung Galaxy K Zoom

Rear of the Samsung Galaxy K Zoom / Front-facing Camera

 
Samsung Galaxy K Zoom

Rear of the Samsung Galaxy K Zoom / Home Screen

 
Samsung Galaxy K Zoom

Rear of the Samsung Galaxy K Zoom / Apps Screen

 
Samsung Galaxy K Zoom

Top of the Samsung Galaxy K Zoom

 
Samsung Galaxy K Zoom

Bottom of the Samsung Galaxy K Zoom

 
Samsung Galaxy K Zoom

Side of the Samsung Galaxy K Zoom

 
Samsung Galaxy K Zoom

Side of the Samsung Galaxy K Zoom

 
Samsung Galaxy K Zoom

Front of the Samsung Galaxy K Zoom

 
Samsung Galaxy K Zoom
Memory Card Slot