Nikon 1 J3 Review

February 22, 2013 | Mark Goldstein |

Nikon 1 J3 Product Images

Nikon 1 J3

Front of the Camera / Lens Removed

 
Nikon 1 J3

Isometric View

 
Nikon 1 J3

Isometric View

 
Nikon 1 J3

Front of the Camera / Lens Fitted

 
Nikon 1 J3

Front of the Camera / Pop-up Flash

 
Nikon 1 J3

Isometric View

 
Nikon 1 J3

Isometric View

 
Nikon 1 J3

Isometric View

 
Nikon 1 J3

Isometric View

 

Nikon 1 J3

Rear of the Camera

 
Nikon 1 J3

Rear of the Camera / Image Displayed

 
Nikon 1 J3

Rear of the Camera / Extend the Zoom Ring

 
Nikon 1 J3

Rear of the Camera / Turned On

 
Nikon 1 J3

Rear of the Camera / Main Menu

 
Nikon 1 J3

Rear of the Camera / Main Menu

 
Nikon 1 J3

Rear of the Camera / Best Moment Capture

 
Nikon 1 J3

Rear of the Camera / Motion Capture Theme

 
Nikon 1 J3

Top of the Camera

 
Nikon 1 J3

Bottom of the Camera

 
Nikon 1 J3

Side of the Camera

 
Nikon 1 J3

Side of the Camera

 
Nikon 1 J3

Front of the Camera

 
Nikon 1 J3

Front of the Camera

 
Nikon 1 J3

Memory Card Slot

 
Nikon 1 J3

Battery Compartment