YI 4K Action Camera Review

June 13, 2017 | Amy Davies |

YI 4K Action Camera Product Images

YI 4K Action Camera

Front of the YI 4K Action Camera

 
YI 4K Action Camera

Side of the YI 4K Action Camera

 
YI 4K Action Camera

Side of the YI 4K Action Camera

 
YI 4K Action Camera

Rear of the YI 4K Action Camera / Turned On

 
YI 4K Action Camera

Front of the YI 4K Action Camera / Shooting Modes

 
YI 4K Action Camera

Front of the YI 4K Action Camera / Main Menu

 
YI 4K Action Camera

Front of the YI 4K Action Camera / Image Displayed

 
YI 4K Action Camera

Top of the YI 4K Action Camera

 
YI 4K Action Camera

Bottom of the YI 4K Action Camera

 
YI 4K Action Camera

Side of the YI 4K Action Camera

 
YI 4K Action Camera

Side of the YI 4K Action Camera

 
YI 4K Action Camera

Front of the YI 4K Action Camera

 
YI 4K Action Camera

Front of the YI 4K Action Camera

 
YI 4K Action Camera

Battery Compartment