Huawei P9 Review

May 31, 2016 | Amy Davies |

Huawei P9 Product Images

Huawei P9

Rear of the Huawei P9

 
Huawei P9

Front of the Huawei P9

 
Huawei P9

Front of the Huawei P9 / Turned On

 
Huawei P9

Front of the Huawei P9

 
Huawei P9

Front of the Huawei P9

 
Huawei P9

Front of the Huawei P9 / Camera Mode

 
Huawei P9

Front of the Huawei P9 / Depth of Field Mode

 
Huawei P9

Front of the Huawei P9 / Shooting Modes

 
Huawei P9

Front of the Huawei P9 / Filters

 
Huawei P9

Front of the Huawei P9 / Image Displayed

 
Huawei P9

Front of the Huawei P9 / Photo Effects

 
Huawei P9

Front of the Huawei P9

 
Huawei P9

Front of the Huawei P9

 
Huawei P9

Bottom of the Huawei P9

 
Huawei P9

Top of the Huawei P9

 
Huawei P9

Top of the Huawei P9

 
Huawei P9

Top of the Huawei P9

 
Huawei P9

Top of the Huawei P9