Nikon 1 J5 Review

April 29, 2015 | Mark Goldstein |

Product Images

Nikon 1 J5

Front of the Nikon 1 J5 / Lens Removed

 
Nikon 1 J5

Front of the Nikon 1 J5 / Lens Fitted

 
Nikon 1 J5

Front of the Nikon 1 J5 / Lens Extended

 
Nikon 1 J5

Front of the Nikon 1 J5 / Flash Raised

 
Nikon 1 J5

Side of the Nikon 1 J5

 
Nikon 1 J5

Side of the Nikon 1 J5

 
Nikon 1 J5

Side of the Nikon 1 J5

 
Nikon 1 J5

Side of the Nikon 1 J5

 
Nikon 1 J5

Side of the Nikon 1 J5

 

Nikon 1 J5

Side of the Nikon 1 J5

 
Nikon 1 J5

Rear of the Nikon 1 J5

 
Nikon 1 J5

Rear of the Nikon 1 J5 / Image Displayed

 
Nikon 1 J5

Rear of the Nikon 1 J5 / Turned On

 
Nikon 1 J5

Rear of the Nikon 1 J5 / Main Menu

 
Nikon 1 J5

Rear of the Nikon 1 J5 / Function Menu

 
Nikon 1 J5

Rear of the Nikon 1 J5 / Wi-fi

 
Nikon 1 J5

Tilting LCD Screen

 
Nikon 1 J5

Tilting LCD Screen

 
Nikon 1 J5

Tilting LCD Screen

 
Nikon 1 J5

Top of the Nikon 1 J5

 
Nikon 1 J5

Bottom of the Nikon 1 J5

 
Nikon 1 J5

Side of the Nikon 1 J5

 
Nikon 1 J5

Side of the Nikon 1 J5

 
Nikon 1 J5

Front of the Nikon 1 J5

 
Nikon 1 J5

Front of the Nikon 1 J5

 
Nikon 1 J5

Memory Card Slot

 
Nikon 1 J5

Battery Compartment